Nokia Suite ja Nokia Lumia — vih­doin­kin yhdessä

Moi,

Lumian osalta moni on päässyt/joutunut tutus­tu­maan Zune-ohjel­maan. Nyt Nokia Suite ymmär­tää jo Lumiaa, vii­mei­sim­män päi­vi­tyk­sen tär­kein info on seuraava:

Nokia Suite paivitys ja Nokia Lumia - vihdoinkin

Lue muita Nokia Lumia käy­tän­nön koke­muk­siani Lumia — ekat käyt­tö­ko­ke­muk­set lin­kis­täni.

ter­vei­sin Jari, seka­käyt­täjä (Nokia — Apple — Sam­sung, Nokia Suite — Apple iTu­nes — Sam­sung Kies)