Unoh­tu­nut Win­dows 8 salasana?


Moi,

olet jo asen­ta­nut Win­dows 8:n? Tai Win­dows 7:n? Ja yllä­pi­tä­jän sala­sana unohtunut?

Windows 8 Start nakyma suomenkielisena

Olet jo asen­ta­nut Win­dows 2012 tai 2008 Ser­ve­rin? Ja yllä­pi­tä­jän sala­sana unohtunut?

Windows Server 2012

Ei hätää, ota yhteyttä.

ter­vei­sin Jari

PS: samalla tavalla voi­daan avata Word 2010, Excel 2010, Power­point 2010 ja Access 2010 — tie­dos­tot. Ja tot­ta­kai Win­dows Vista Admi­ni­stra­tor-tun­nus, Win­dows XP Jär­jes­tel­män­val­voja-tun­nus, Office 2007 — tie­dos­tot , Office 2003 — tie­dos­tot, Adobe PDF — tie­dos­tot yms. Näi­den osalta hyvin usein eri­tyis­toi­mek­sian­toina käy­dään asia läpi. Ja luon­nol­li­sesti ote­taan huo­mioon NDA — Non-Disclo­sure Agree­ment ja lex Nokia — asiat.