Syksy 2012 — asiakasinfo

Moi,

kes­ken olym­pia­ki­so­jen syksy 2012 — asia­kas­info jul­kaistu. Lue lisää syksy 2012 — asia­kas­in­fosta.

Mutta miksi minulla on lai­tettu tähän kuva Austra­lia — USA nais­ten olym­pia­ko­rik­sen välierästä?

Kokeile siir­tää hiiri kuvan sisälle ja pyö­ritä rul­la­hiirtä. Ko. tek­niik­kaa käy­te­tään todella monessa asiassa kiso­jen eri sovel­luk­sissa. Eri­tyi­sesti tablet­lait­teissa eri­lai­nen zoo­mailu eri dataan lyö­nyt itsensä läpi kat­so­jien kes­kuu­dessa. Voit lisäksi lukea aikai­sem­man kir­joi­tuk­seni “Inter­lan­dia ja Twit­ter­lan­dia” kisoi­hin liittyen.

kisa­ter­vei­sin Jari