Moun­tain Lion ja Win­dows 8

Moi,

Lon­toon olum­pia­lais­ten kun­niaksi päi­vi­tin toi­misto- ja kotiym­pä­ris­tömme seuraavasti:

  • Apple Mac­book Pro Moun­tain Lion päi­vi­tetty ja Office 2011 for Mac käyt­töön kan­net­ta­vaan (suo­meksi kaikki)
  • Win­dows 8 ja Office 2013 käyt­töön pöy­tä­ko­nee­seen (englan­niksi kaikki)
  • 4G — yhtey­det  toi­mis­toon (Sonera) ja kotiin (Elisa)
  • pai­kal­li­sen puhe­li­nyh­tiön 4G wimax-kan­net­ta­vaan varayhteydeksi
  • Nokia Lumia 800:n WLAN-jako varayh­tey­deksi kotiin jos ja kun kaapeliTV:n kautta yhteys pät­kii (vii­mei­set pari viik­koa tökkinyt)

Asen­simme eri­lai­sia Lon­toon 2012 kiso­jen ohjel­mia lisäksi Lumi­aan, iPho­neen, iPa­diin sekä Win­dows- että Mac-konei­siin. Samalla näkee miten reaa­liai­kaista kiso­jen seu­ranta on käyt­täen hyväksi nykytekniikkaa.

Näitä asioita voi sit­ten sovel­taa myös yri­tyk­sissä. Kysy lisää eri­lai­sista mah­dol­li­suuk­sista hyö­dyn­tää nyky­tek­niik­kaan oman yri­tyk­sesi ja ympä­ris­tösi osalta. Ota roh­keasti yhteyttä!

ter­vei­sin Jari