Ohutta ylä­pil­veä 15.5.2012

Moi,

Swin­gillä suo­raan Suo­raan­Pil­veen? Vai kään­nym­mekö ken­ties oikealla ja menemme put­tai­le­maan var­muu­den vuoksi?

Tule kuun­te­le­maan mitä Googlen osalta pil­vi­pal­vet tar­koit­ta­vat. Etelä-Sai­maan Tie­to­jen­kä­sit­tely-yhdis­tyk­sen kevät­ko­kouk­sen esi­tel­män aiheena on Google Apps for Busi­ness. Lue tar­kempi ohjelma tästä lin­kistä.

Voit ilmoit­tau­tua myös suo­raan alla ole­valla lomakkeella:

ter­vei­sin Jari