Nokia TV…

Moi,

Nokia Lumia 900 tulee tänään kaup­poi­hin. Itsel­läni on Lumia 800 ja heti aamusta kokei­lin Nokia TV:n käyt­töä. Ja alla ensim­mäi­set kokemukset.

Lumialla voi hakea Mar­ketplacen kautta Nokia TV — ohjelman:

 
Nokia TV ja Katsomo 24.5.2012 jakso  
 
24.5 Sää ei tul­lut Kat­so­mon kautta…

Kuinka toi­mii?

129 Mega­ta­vun video käytöstä

  • Apple iPa­dilla kuvattu
  • 25.5. aamulla
  • Euro­vii­su­jen 2. kar­sinta to-iltana
  • huo­mioi tie­dos­ton koko siis
  • vää­rin päin videokuva!
  • se ei hai­tanne itse asiaa…
 

Tie­to­lii­ken­ne­kais­taa kuluu aina­kin tosi rajusti jos haluaa hyvä­laa­tuista kuvaa kat­soa. Tätä kokeiltu tänä aamuna 100/5 Mbps lin­jassa mutta käy­tän muil­la­kin yhteyk­sillä niin näkee toi­mi­vuu­den. Voin vaikka kokeilla Toi­kan­suon puu­tar­ha­jät­tei­den vien­nin yhtey­dessä miten Nokia TV rok­kaa kaa­to­pai­kan kukkoloilla…

ter­vei­sin Jari