Lync Mobile saatavilla

Moi,
Lync Mobile saa­ta­villa Win­dows Phone — ympä­ris­töön. Muille alus­toille ja eri ver­sioille Lync on tulossa lähiai­koina. Omi­nai­suus­lista on seuraava:

Mic­ro­soft Lync 2010 for Win­dows Phone edel­lyt­tää siis yri­tyk­sen omaa Lync Ser­ver- tai Office365-/Lync Online ‑tiliä. Se EI toimi ilman kyseistä tiliä.  Lync 2010 for Win­dows Phone tuo Lyncin tehon mobii­li­lait­tee­seen – moni­puo­li­set tavoitettavuustieto‑, pikaviesti‑, ääni­neu­vot­telu- ja puhe­luo­mi­nai­suu­det ovat käytettävissä.
MS Office 365 — asioissa ja mm. esim. Lyncin auto­disco­ver-toi­min­nosta Win­dows Phone asen­nus­ten yhtey­dessä => Ota yhteyttä!
ter­vei­sin Jari