Kar­jala saatu takai­sin? Ja talvi myös tulossa?

Moi,
kokei­lin pit­kästä aikaa pai­kan­nus­pal­ve­luita, ohjel­malla Cel­sius. Ensim­mäi­senä se varoitti että “tem­pe­ra­ture went below Zero”. Se var­maan monissa maissa kriit­ti­nen asia mutta sit­ten tuli uusi yllä­tys. Lai­toin sijain­ti­pal­ve­lun päälle ennen klo 21:50 TV2:n uuti­sia ja:

pai­kan­nuk­sen perus­teella Kar­jala saatu takai­sin? — klik­kaa suurentaaksesi…

Onko­han Sai­maan kanava ja samalla myös Vii­puri saatu osaksi Sai­maa­kau­pun­kia? Onhan Lap­peen­ran­nasta sen ver­ran mat­kaa että joku satel­liitti tai Eli­san verkko roa­ming-part­ne­rei­neen ken­ties ilmoit­taa sijain­nin jo enna­koi­den tilan­netta 12.12.12?
ter­vei­sin Jari
PS: 7‑Zip, MS Office 2010 — tie­dos­tot, Win­dows SAM (Secu­rity Accounts Mana­ger) tilit, TrueC­rypt avauk­set => lex Nokia ja eri­tyis­toi­mek­sian­not, ota yhteyttä!