uusina Fire­fox 4 ja IE 9 avaukset

Moi,
lisää omi­nai­suuk­sia lex Nokia casei­hin, mm.

  • sala­sa­nan rese­tointi Win­dows 7 ja Win­dows 2008 Ser­ver Admi­ni­stra­tor ja Domain/Enterprise Admi­ni­stra­tor ‑tun­nuk­sien osalta
  • Lotus Notes ID sala­sa­no­jen avaus Domi­non 8.5‑versiossa
  • MS Office 2010 sala­sa­no­jen avaus käyt­täen hyväksi Amazo­nin pil­vi­pal­ve­lua (Amazon Elas­tic Com­pute Cloud EC2)
  • väli­tön tal­le­tet­tu­jen sala­sa­no­jen avaus Mozilla Fire­fox 4 — ja Inter­net Explo­rer 9 — ver­sioi­den osalta

Lisäksi 180 muuta tie­dos­to­muo­toa voi­daan avata. Näissä kai­kissa nou­da­te­taan lex Noki­aan ja yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­viä sääntöjä.
Kysy lisää eri­tyis­toi­mek­sian­noista ja IT auditoinnista.
ter­vei­sin Jari
PS: