Apple iOS 4.3.2 päivitys

Applelta on tul­lut iPho­nelle, iPod touc­hille ja iPa­dille iOS:n päi­vi­tys­ver­sio nume­rol­taan 4.3.2. Se kor­jaa Face­Time-video­pu­he­luissa ilmen­neet jää­ty­mi­set ja mus­tat ruu­dut. Päi­vi­tys aut­taa myös kan­sain­vä­lis­ten käyt­tä­jien liit­ty­mistä 3G-verk­koi­hin iPa­din 3G-versiolla.
iOS 4.3.2 sisäl­tää lisäksi vii­mei­sim­mät tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­set. Ne ovat pää­osin samoja kuin Mac OS X:n ja Safa­rin tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­sissä eli Como­don jaka­mien vää­rien SSL-ser­ti­fi­kaat­tien lisää­mi­nen epä­luo­tet­ta­vien lis­talle Safa­rissa sekä Web­Ki­tiin liit­ty­vät Zero Day ‑aukot.
iOS 4.3.2 on tar­koi­tettu iPhone 3GS:lle ja 4:lle, iPad- ja iPad 2- mal­leille sekä myös 3. ja 4. suku­pol­ven iPod Toucheille.