IE 9 ilmes­tyy 14.3.2011


Moi,
…lue lisää IE 9 — lin­kis­täni ja kokeile jos sinulla on jo IE 9 asennettuna.
Inter­net Explo­rer 9 ilmes­tyy 14.3.2011 illalla Yhdys­val­loissa. Kun Suomi herää 15.3. aamulla tiis­tai­seen työ­päi­vään niin IE 9 — päi­vi­tystä tar­jo­taan päi­vi­tyk­senä käyt­tä­jille (jos työ­ase­man ase­tuk­set ovat siten että käyt­tä­jälle asti sal­li­taan win­dow­sup­date-päi­vi­tyk­set). IE9-selai­men tue­tut käyt­tö­jär­jes­tel­mät ovat Win­dows 7, Win­dows Vista ja Win­dows Ser­ver 2008. Näistä kai­kista on eril­li­nen 32- tai 64-bit­ti­nen ver­sio on tar­jolla asennettavaksi.

Ne ketkä ovat asen­ta­neet Release Can­di­date ver­sion => päi­vi­tys menee auto­maat­ti­sesti sitä kautta. Muille tulee tar­jolle mm. win­dow­sup­da­ten kautta.
Ori­gi­naa­lin IE 9 betan jäl­keen myös omat net­ti­si­vuni uudistuneet:

ter­vei­sin Jari