IE 6 count­down — Suomi ja Norja kärjessä

Moi,
http://www.ie6countdown.com/
Mic­ro­soft pyr­kii aktii­vi­sesti vähen­tä­mään IE 6 — selai­men käyt­töä ja jos käy­tät ko. selainta, saat siitä eri­lai­sia infoja ja keho­tuk­sen päi­vit­tää IE kuutosen.

Käy kat­so­massa miten ja missä vielä käy­te­tään. Suo­messa ja Nor­jassa osuus on 0,7 pro­sent­tia tämän kir­joi­tuk­sen hetkellä.
ter­vei­sin Jari