veikkaus.fi — esi­merkki hie­nosta palvelusta

Moi,
eli taval­li­nen TV, onko kuo­leva tuote ja meneekö kaikki mak­sul­li­seksi? Esi­mer­kiksi veikkaus.fi tar­joaa tiis­tai­sin ottelu ja tie­ten­kin LIVE-vetoja ko. otte­lun aikaan:

Jokai­nen veikkaus.fi — pal­ve­luun rekis­te­röi­ty­nyt saa koh­dis­tet­tua infoa joka tie­ten­kin Veik­kauk­sen suun­nalta hie­nosti hoi­det­tua koh­den­net­tua mark­ki­noin­tia samalla.

Veik­kauk­selta hieno pal­velu, se voi­tinko ja kuinka pal­jon jää­köön arvoi­tuk­seksi… 😉 Mutta kol­man­nen erän 1. maa­lin tekijä otte­lusta Tap­para — TPS meni aina­kin oikein. Panos oli vali­tet­ta­vasti tasan yksi ege joten ker­toi­mella 13,30 teki seuraavasti:

t. Jari