net­ti­kau­pan eri­koi­suuk­sia 80000 Eurolla…

Tämä jul­kais­tiin esi­merk­kinä net­ti­kau­poista. 7‑vuotiaa osti ame­rik­ka­lai­sesta suo­si­tusta eBay — net­ti­kau­pasta hävit­tä­jän.. sat­tuu­han sitä kai­ken­laista siis.


ter­vei­sin Jari