Elisa Kirja myös iPadille

Moi,
kir­ja­mark­ki­noille tul­lut myös Elisa, nimel­tään Elisa Kirja:

Nyt mene­vät siis ope­raat­to­rit, jul­kai­si­jat, säh­köi­set kir­jat jne sekai­sin eri­lais­ten yhteis­työn merkeissä.
ter­vei­sin Jari