oletko elossa? — pika-ana­lyysi sydä­men lyönneistäsi

Moi,
Android- ja iOS-puhe­li­mille saa täl­lai­sen eli Ins­tant Heart Rate sovel­luk­sen. Pika­tes­tinä koh­de­jouk­koina 6 — 91 vuo­tiaita suku­lai­sia, yllät­tä­vän hyvin toimi. Sormi siis iPhone Nelo­sessa vaan sala­ma­va­lon koh­dalle, odota noin kym­me­nen sekun­tia ja omalta koh­dal­tani näytti leposykettä:

Kun asen­taa, antaa täl­laista ylei­sin­foa sovel­luk­sesta — ins­tant heart rate:

Kun asen­taa Applen puhe­li­miin, iPhone kol­mo­sessa ilmoit­taa sala­ma­va­lon puutteesta:

Ja voi tie­ten­kin mää­ri­tellä oman iän mukaan kaikki asetukset:

Ins­tant Heart Rate löy­tyy lin­kistä www.instantheartrate.com. Jokai­nen voi itse kokeilla siis onko vielä elossa…
ter­vei­sin Jari