El Clá­sico: Barce­lona vs. Real Madrid => Sil­ver­light ja katsomo.fi

Moi,
illan ohjel­mana www.katsomo.fi ja klas­sik­ko­peli, Barce­lona vas­taan Real Madrid 29.11.2010 ma-iltana klo 22:00 — 23:45. Katsomo.fi käyt­tää hyväksi Sil­ver­light-laa­jen­nusta, ja kuvan laatu paran­tu­nut todella paljon!


Klik­kaa kuvaa, näet kuvan­laa­dun. Se mistä voi kui­ten­kin kom­men­toida että Mac OS X‑versiolla 10.6.5 (Snow Leo­pard) ja pika­ko­kei­lulla Safa­rin ja Mozilla Fire­foxin uusim­milla Mac-ver­sioilla ei suos­tu­nut avaa­maan katsomo.fi — futis­si­vuja. Mutta joka­päi­väi­sellä työ­ko­neel­lani eli Win­dows 7 ja IE 8, pelit­tää hienosti.


Barca-fani Japa