Adobe Acro­bat X Reader

Ado­beb uusi PDF-lukija eli Adobe Acro­bat X Rea­der löy­tyy ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/10.x/lin­kistä siis.
Pika­va­lin­tana kun ei vielä näy Ado­ben sivulla suo­raan. Eikö­hän ole ensi vii­kolla maa­il­man­laa­jui­sesti jaossa auto­maat­ti­päi­vi­tys­ten osalta.
Adobe Acro­bat X for Mac löy­tyy vas­taa­vasti lin­kistä ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/mac/10.x
Adobe Rea­der X — ter­vei­sin Jari