Ach­tung, Achtung!

Mic­ro­soft Tec­hEd 2010 Ber­lii­nissa. Uusista pal­ve­luista luon­nol­li­sesti pil­vi­pal­ve­lut  ja koko­nai­suu­dessa cloud com­pu­ting hot topic. Lisaksi tek­ni­sessa mie­lessa Mic­ro­soft Lync todella upeasti tehty lop­pu­kayt­ta­jan kan­nalta vaikka vaa­tii­kin takana ole­valta infralta, sof­talta ja rau­dalta paljon.
Mita uutta tulossa, kysel­kaa lisaa ja kes­kus­tel­laan kun nah­daan. Taman pai­van ohjel­massa aina­kin: Win­dows XP migraa­tio auto­maat­ti­sesti kaikki ase­tuk­set sai­lyt­taen Win­dows 7, Cyberc­rime — mita uhkia ja vaa­roja , Mic­ro­soft Lync ja MS Office 2011 for Mac.
ter­vei­sin Jari Berliinista