Win­dows Live Wri­ter testi yhteensopivuudesta

Windows_Live_Writer
eli toi­mii ok myös Win­dows Live Wri­te­rilla siis. Muita työ­ka­luja siis myös tar­jolla WordPress-tek­nii­kan taakse jos ei halua käyt­tää WordPres­sin mukana tule­via omia editor-työkaluja.

Mutta koko­nais­val­taista hal­lin­taa ko. työ­ka­lulla ei saa teh­tyä vaan lähinnä uusien kom­ment­tien (pos­tings) tekoon kyllä käy.
ter­vei­sin Japa