Hej­san! — esi­merkki Twit­te­rin käy­töstä jos on vaan seu­raa­jia tarpeeksi

Moi,

kuten olen mai­nin­nut aikai­sem­min­kin, Twit­te­rin avulla saa vähem­män poten­ti­aa­li­sia asiak­kaita kuin huu­ta­malla toi­mis­ton ikku­nasta, siis aina­kin IT audi­toin­nin osalta. Mutta kun on tar­peeksi suuri voluumi, info leviää kyllä hyvin. Esi­merk­kinä Tarja toi­votti su-illan edellä Vic­to­rian ja Danie­lin Suo­meen… Hej­san, och ny jag vill ska spela ishoc­key i Sön­dag during Dance with Stars, personally!

http://www.twitter.com/TarjaHalonen/ ker­too viral­li­sem­min lisää.
ter­vei­sin Jari
PS: Onko tässä Face­boo­kin ja Twit­te­rin kisa ja ken­ties tulevaisuutemme?