Myös Lap­peen­ran­nassa yli 16000 NaamaKirjailijaa?

Moi,
sat­tui sil­mään mie­len­kiin­toi­nen MicroPC:n net­tiar­tik­keli => lähes 2 mil­joo­naa Face­boo­kin käyt­tä­jää Suo­messa joista puo­let pää­kau­pun­ki­seu­dulla. Ja Flo App­sin jul­kai­se­man tilas­ton mukaan (mukana IP-osoite tai käyt­tä­jän ilmoit­tama paik­ka­kunta) myös Lap­peen­ran­nassa pal­jon naamakirjailijoita:

ter­vei­sin Jari