Tarve saada Mic­ro­soft Office 2010 tie­dos­tot auki?

Moi,
jos tar­vetta saada Office 2010 — doku­men­tit auki, ota yhteys =>  onnis­tuu. Lähinnä Office-doku­ment­tien avaa­mi­nen liit­tyy samalla lex Nokia — asioi­hin. Sala­sa­no­jen aukai­se­mi­nen (tahal­li­nen, unoh­tu­nut, kuo­le­man­ta­paus, vää­rin­käyttö, force majoure) liit­tyy hyvin usein NDA — Non-Disclo­sure Agree­ment — asioihin.
Ota yhteyttä — luot­ta­muk­sella. Ker­ron samalla 180 muuta tie­dos­to­muo­toa + lisäksi sen kuinka voi­daan unoh­tu­nut Win­dow­sin Administrator/Järjestelmänvalvojan tun­nus rese­toida. Nämä ovat lähinnä lex Nokia asioi­hin liit­ty­viä myös osin.
IT audi­tointi ja Suo­raan­Suo­neen ter­vei­sin Jari