Mic­ro­soft Office 2010 FIN saa­ta­villa suomeksi

Moi,
http://office.microsoft.com/fi-fi/tech-guarantee/

Microsoft
Mic­ro­soft Office 2010 odot­taa sinua.
Hanki Office 2010 nyt
Hyviä uuti­sia.
Mic­ro­soft Office 2010 on nyt saa­ta­villa suo­meksi. Tämä on pyy­tä­mäsi muis­tu­tus siitä, että voit hyö­dyn­tää Office 2010 ‑päi­vi­tystä Officen tek­no­lo­gia­ta­kuu­oh­jel­man kautta.1
Sinun on pyy­det­tävä päi­vi­tystä 31.10.2010 mennessä.

Aloita Office 2010 ‑päi­vi­tys tai tutustu usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin.

ter­vei­sin Jari