Out­look 2010

Out­look 2010 TO-ken­tän asia:
nk2 tie­dosto pitää lait­taa %username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook hake­mis­toon. Eli jos pro­fii­lin nimi on sami (ole­tuk­sena Out­look), niin sil­loin tie­dos­ton nimeksi laita sami.nk2. Sit­ten avaa Cont­rol Panel, käyt­tä­jä­ti­lien koh­dasta oma tilisi ja sen takaa löy­tyy Mail/Posti. Sit­ten kun oikea pro­fiili koh­dalla, Start – Run: outlook.exe /importnk2
Toimi hyvin, tein juuri koti­ko­neelle pro­fii­lit kon­dik­seen kun pis­tin uusiksi koko koneen.
t. Japa
tein juuri asiak­kaalle jolta nuo oli­vat huk­ku­neet, onnis­tuu myös Out­look 2010:ssä jälkikäteen:
To import .nk2 files into Out­look 2010, fol­low these steps:
1. Make sure that the .nk2 file is in the fol­lowing fol­der: %appdata%\Microsoft\Outlook
Note The .nk2 file must have the same name as your cur­rent Out­look 2010 pro­file. By default, the pro­file name is “Out­look.” To check the pro­file name, fol­low these steps:
a. Click Start, and then click Cont­rol Panel.
b. Double-click Mail.
c. In the Mail Setup dia­log box, click Show Profiles.
1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type outlook.exe /importnk2, and then click OK. This should import the .nk2 file into the Out­look 2010 profile.
Note After you import the .nk2 file, the con­tents of the file are mer­ged into the exis­ting nick­name cache that is cur­rently sto­red in your mailbox.
…menee local-pro­fii­lin alle cache-tiedostot
ter­vei­sin Japa