Kesä 2010

infoa löy­tyy kesä 2010 — lin­kistä.
ter­vei­sin Jari — Roh­keasti läsnä