Twit­ter @DoAudit

Moi,
eli Twit­ter @Doaudit siis yksi mah­dol­li­suus, http://www.twitter.com/DoAudit/ mutta 140 mer­killä kuva­taan maa­il­man menoa. Lähinnä tar­koi­tettu link­kien ohjauk­seen, aina­kin sii­hen käy hyvin.
ter­vei­sin Jari