oi mun Jasmiinini…

Return-path:
Deli­very-date: Tue, 03 May 2010 04:59:51 +0300
Hei
Nimeni on miss Jas­mine, olen ainoa tyttö etsii mies, joka voi kat­ko­vat hyvät suh­teet minua joka ymmär­tää rak­kau­den luot­ta­mus ja isä ei ole otta­nut sitä, miten haus­kaa aina vaan kyp­sy­nyt mies huu­mo­rin­ta­jui­nen luke­mi­sen jäl­keen hie­man te i joh­taa kiin­nos­taa tie­tää kir­joi­tat minulle osoit­tee­seen aion odot­taa vas­tauk­senne niin ker­ron lisää itses­täni ja lähe­tän kuvia. Sain yhteys­tie­tosi jäl­keen rukouk­siini niin uskon suunta Jumalan.
lähet­tää suuk­koja rakkaudella
Jasmiini
Hello
My name is miss Jas­mine , I am a single girl loo­king for a man who can shear good rela­tions­hip with me who unders­tand love as trust and fat­her not taking it as ways of fun always but a matu­red man with good sense of humor after rea­ding little about you i derive inte­rest to knowing you write me on this address i will be wai­ting for your reply so i tell you more about me and send my pic­tu­res . i got your con­tact after my prayers so i believe the direc­tion of God.
sen­ding kis­ses with love
Jasmine