Mic­ro­soft Office 2010 suo­meksi SA-asiakkaille

Moi,
eli MS Office 2010 suo­men­kie­li­senä on saa­ta­villa SA-asiak­kaille (Software Assu­rance) Mic­ro­sof­tin lisen­sioin­ti­si­vu­jen lataus­ten kautta. Ja sen mukana näyt­tää vakiona asen­tu­van suo­men oiko­lu­vun lisäksi englanti, saksa, ranska ja ruotsi.
Office 2007:lle teh­dyt mak­rot tun­tu­vat toi­mi­van myös hyvin, ei ongel­mia sen osalta kol­men päi­vän inten­sii­vi­sen päi­vit­täi­sen käy­tön jälkeen.
ter­vei­sin Jari