Help ja F1 ei toimi Win­dows 7 tai Win­dows Vis­tassa tai Win­dows 2008 Ser­ver — käyt­tö­jär­jes­tel­missä — WinHlp32.exe

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=258aa5ec-e3d9-4228–8844-008e02b32a2c&displayLang=fi
Win­dows 7:n Win­dow­sin ohje ‑ohjelma (WinHlp32.exe)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6EBCFAD9-D3F5-4365–8070-334CD175D4BB&displayLang=fi
Win­dows Vis­tan Win­dow­sin ohje ‑ohjelma (WinHlp32.exe)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0468fefd-b54f-4c57-8340-c6dd2ec20c0a&displayLang=fi
Win­dows Ser­ver 2008n Win­dows Help ‑ohjelma (WinHlp32.exe)
WinHlp32.exe-ohjelma tar­vi­taan sel­lais­ten 32-bit­tis­ten ohje­tie­dos­to­jen näyt­tä­mi­seen, joi­den tie­dos­to­tun­niste on .hlp. Sinun täy­tyy asen­taa tämä ohjelma, jotta voit tar­kas­tella .hlp-tie­dos­toja Win­dows Ser­ver 2008 ‑käyt­tö­jär­jes­tel­mässä
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a83698ae-4ecb-4660-b402-2c5659dcb4ef&displayLang=fi
Win­dows Ser­ver 2008 R2:n Win­dow­sin ohje ‑ohjelma (WinHlp32.exe)
WinHlp32.exe-ohjelma tar­vi­taan sel­lais­ten 32-bit­tis­ten ohje­tie­dos­to­jen näyt­tä­mi­seen, joi­den tie­dos­to­tun­niste on .hlp. Jos haluat tar­kas­tella .hlp-tie­dos­toja Win­dows Ser­ver 2008 R2:ssa, sinun on asen­net­tava tämä ohjelma
http://support.microsoft.com/kb/917607
Onko käy­tös­säsi Win­dows Vista tai Win­dows 7 ‑käyt­tö­jär­jes­telmä? Win­dows Vis­tan ja Win­dows 7:n osana ei toi­mi­teta Win­dows Help ‑ohjeoh­jel­maa. Jos käy­tät Win­dows Vis­taa käyt­tö­jär­jes­tel­mänä, voit ladata Win­dows Help ohjel­man siis Mic­ro­soft Down­load Centeristä.