Chat Rou­lette — raport­ti­nap­pula, vaat­teet päällä ja yli 16 v…

Moi,
nuo­ri­son uusi suo­sikki, Chat Rou­lette. Otsi­kon mukai­set ohjeet oli­vat. Pika­ko­kei­lulla toimi mutta ei iske­nyt aina­kaan heti vaikka Ruot­sissa ollut suur­me­nes­tys nuorisolla.
Idea: Itsellä net­tiyh­teys ja net­ti­ka­mera, sit­ten antaa satun­nai­sen vas­ta­pe­lu­rin ja hänen kanssa sit­ten chat­tai­lut peliin…
ter­vei­sin Jari