Win­dow­sin ver­sioi­den elinkaaresta

Tässä hyvä kuva Win­dow­sin eri ver­sioi­den elin­kaa­resta uudesta Tie­to­kone 3/2010 ko. aiheesta.
t. Japa