ori­gi­naa­lin Win­dows Vis­tan ja XP SP2 tuki lop­puu 13.4.2010

Win­dows Vista ja Win­dows XP pitää päi­vit­tää uusim­piin ver­sioi­hin koh­ta­puo­liin. Muu­ten käyt­tä­jät jää­vät ilman Mic­ro­sof­tin jul­kai­se­mia tietoturvakorjauksia.

Päi­vit­tä­mä­tön Win­dows Vista ‑käyt­tö­jär­jes­telmä jää vaille Mic­ro­sof­tin kuu­kausit­tai­sia kor­jauk­sia 13. huh­ti­kuuta alkaen. Win­dows XP Ser­vice Pack 2 kokee saman koh­ta­lon 13. hei­nä­kuuta. Lisäksi kaik­kien Win­dows 2000 — ja Ser­ver 2000 ‑ver­sioi­den tuki päät­tyy samana päivänä.
Kor­jaus­ten saa­ta­vuus Vis­talle jat­kuu nor­maa­listi, jos sen päi­vit­tää Ser­vice Pack 2:een tai siinä on jo Ser­vice Pack 1. Win­dows XP Ser­vice Pack 2 puo­les­taan tar­vit­see Ser­vice Pack 3:n.
Yksi vaih­toehto on tie­ten­kin vaih­taa käyt­tö­jär­jes­telmä => ota yhteyttä ja kysele lisää kuinka voi­daan ympä­ris­tösi samalla audi­toida ja tar­kis­taa toi­mi­vatko ohjel­masi esi­mer­kiksi Win­dows 7‑käyttöjärjestelmässä.
ter­vei­sin Jari