Win­dows Vis­tan ja XP:n tuesta hyvä tietää

Joi­den­kin Win­dows-ver­sioi­den tuki päättyy 

  • Tuki Win­dows Vista ‑jär­jes­tel­mille ilman ser­vice pac­kejä päät­tyy 13. huh­ti­kuuta 2010.
  • Tuki Win­dows XP ‑jär­jes­tel­mille, joi­hin kuu­luu Ser­vice Pack 2 (SP2), päät­tyy 13. hei­nä­kuuta 2010.*

 Jos käy­tät jota­kin näistä ver­sioista tuen päät­ty­mi­sen jäl­keen, et enää saa Windows-tietoturvapäivityksiä.
Nuolikuvake  Mikä ver­sio ja ser­vice pack käy­tös­säni on? 
Nuolikuvake  Mitä tuen päät­ty­mi­nen merkitsee?