Nor­dean osalta saman­lai­nen phis­hing menossa

Moi,
tulee myös suo­meksi, tällä ker­taa vuo­rossa Nor­dea. Eli ei edel­len­kään kan­nata uskoa kaikkea…
t. Japa kes­kellä SEPA-IBAN- ja BIC-selvitystä