MTV3 Kat­somo — mie­len­kiin­toi­set lisät — esi­merk­kinä inte­rak­tii­vi­suu­desta F1-lisäkuvat

Moi,
kokei­lin tänä aamuna MTV3 Kat­so­mon F1-kau­den uutuuk­sia, sisä­ka­mera, auto­jen sijain­nit radalla jne. Hie­nosti toimi.
ter­vei­sin Japa