FBLook — Office 2007, Social Con­nec­tor — Out­look 2010

FBLook — vas­taava kuin Social Con­nec­tor Out­look 2010:lle — Out­look 2003:lle ja Out­look 2007:lle. Tänään kes­kus­te­limme eri tavoista integroida osaksi säh­kö­pos­tia. Täl­lai­nen ole­massa, pika­tes­tinä toimi mutta onko jo ken­ties yri­tyk­sen koneen perus­pa­ke­tin asen­nuk­sessa? Out­look 2010:lle siis Social Con­nec­tor vas­taa­van nimi,… FYI.
Lai­tel­kaa kom­men­tit, löy­tyy http://www.techhit.com/FBLook/

www.techhit.com
FBLook is a add-in for Mic­ro­soft Out­look which lets you access Face­book from Outlook.