Win­dows 7 — yksi Idän Ihmeistä?

Moi,
Win­dows 7 — myös Yksi Idän Ihmeistä? => haluatko liput itsel­lesi ja kave­ril­lesi SAI­PAn peliin?
Par­haan Win­dows 7 — selos­tuk­sen teh­nyt pal­ki­taan kah­della SAI­PAn run­ko­sar­jan lipulla istu­ma­kat­so­moon. Kaikki mie­len­kiin­toi­set jutut jul­kais­taan lopuksi mikäli hen­kilö ei halua sitä kieltää.
Lisä­tie­toa lin­kistä www.doaudit.fi/Windows7/
ter­vei­sin Japa, DoAu­dit Oy — Sai­pan Sput­nik ver­kos­ton jäse­ny­ri­tys — kevät­kausi 2010
PS: Win­dows 7 God­Mode saa aikaan (kan­nat­taa tehdä Administrator/Järjestelmänvalvoja oikeuksin):
Tee työ­pöy­dälle uusi kan­sio ja nimeä se “GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”. Saat käyt­töösi uuden hallintatyökalun.