Win­dows 7 käy­tön­val­vonta (paren­tal controls)

Moi,
Win­dows 7 käy­tön­val­vonta (Paren­tal Cont­rols) anta­vat mah­dol­li­suu­den sää­tää käyt­tö­ai­koja ja käyt­tö­oi­keuk­sia suo­raan Käyt­tä­jä­ti­lien kautta:ter­vei­sin Jari