DoAu­dit Oy perus­tettu 17.3.2009

Moi,
viime per­jan­taina 20.3.2009 aamun kah­vi­tun­nilla poik­ke­sin Lap­peen­ran­nan mai­straat­tiin ja vart­ti­tun­tia myö­hem­min oli DoAu­dit Oy tehty ja Y‑tunnus saatu. Siitä se alkaa, uuden opis­kelu yksi­tyis­yrit­tä­jän uralla.
Ter­vei­sin Japa